Utstillingsresultater 2008  (2010 2009 2007 2006)

        Barcelona 18. og 19. oktober

                        Smedtjärns Quedo(Kaos) - BIR , BIR i rasen med CERT

                       

                        Barcelona kvalifiserer til CRUFTs deltakelse:

                       

                       

                        Smedtjärns Joyce

                       

         

        Kristiansand 23. og 24. august

                      Lørdag 23. august
   
                          Dommer: Kitty Sjong DK

                          Smedtjärns Quedo(Kaos) - CERT , 2 BHK

                      Søndag 24. august
                      
                          Dommer: Sven Løvenkjær DK

                          Smedtjärns Joyce - CK, 2BTK

                         
Smedtjärns Quedo(Kaos) - HP , 2 BHK

          Drammen - 17. august

                          Dommer: Kerstin Nilsson (S)

                          Smedtjärns Quedo(Kaos) - BIR, CK, CERT 

                           Smedtjàrns Joyce  CK

          Nesbyen - 2. og 3. august

                        Lørdag 2. august
                          Smedtjärns Quedo(Kaos) - BIR, CERT 

                      

                                   Smedtjeràrns Joyce  1, 2 , ck

                               Søndag 3. august

                                  Smedtjärns Quedo(Kaos ) – BIR –CERT

                      
                                         
                           
Smedtjàrns Joyce   1, 2, CK, BTK 3

             Ransäter - 27. juni

                    Dommer: Bo Skalin                   

                   
BH-2 CK Smedtjärns Quedo(Kaos)

                    BT-4 CK Smedtjärns Joyce