Velkommen til Deluca Bølle's side

Deluca Bølle ble født den 12.02.2016
 
Softeng's Deluca Bølle

  Danterri Wheaten Ultra
  Danterri Wheaten Jes
  Newkilber Camelot
  Danterri Wheaten Boline
  Danterri Wheaten Roise
  Lenter Wheaten Bali-tiger
  Danterri Wheaten Grainne
  Softeng's Bare Lully
  Geragold Playboy
  Soldiersong Fianna Boy
  Geragold Daughter of Aram
  Honeyrag's Nansin Aluinn
  Brøsing's Unique Globetrotter
  Pepitahill's Amalia