Velkommen til Lully's side

Lully ble født den 15.04.12
 
Softeng's Bare Lully

 

Geragold Playboy
Soldiersong
Fianna Boy
Danterri Wheaten Tycoon
Wheaten Rebel's Raleigh At Veltic
Geragold Daughter
Of Aram
Wheaten Rebel's Odessa File
Geragold Tekiri
Honeyrags
Nansin Aluinn
Brøsing's
Unique Globetrotter
Gladövik's Asterix
Brösing's Irish Love
Pepitahill's Amalia
Tjärnviktorpets Alfred
Honeyrags
Bonchester Bridge