Ved bestilling av valp

Når valper blir født, vil det bli gitt beskjed til til de som står på venteliste. Dersom de fortsatt er interessert i å kjøpe valp, så vil det bli innkrevd håndpenger innen en uke. Uteblir betaling, så blir man slettet fra venteliste.
Håndpengene benyttes til forhåndregistrering av valpene hos NKK(Norsk Kennel Klubb) samt alt papirarbeid som må utføres.

Med hilsen Softeng’s Kennel